(1)
Ładykowski, P. Z KIM POLACY GRANICZĄ OD ZACHODU? KLASA I KULTURA A NIEMIECKIE WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE TRZYDZIEŚCI LAT PO TRANSFORMACJI. EP 2018, 62, 107-129.