(1)
Kabzińska, I. O KRAJOBRAZIE/PEJZAŻU DŹWIĘKOWYM I RELACJI NATURA–KULTURA. EP 2020, 64.