(1)
Mróz, L. MYŚLAŁA UNIWERSYTETEM. WSPOMNIENIE O PROFESOR ZOFII SOKOLEWICZ (1932–2020). EP 2020, 64.