(1)
Kabzińska, I. Helena Giebień, Larysa Leszczenko (red.), Republika Białoruś – Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwa. Wybrane Aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, Ss. 346, Ilustracje. EP 2021, 65, 181-183.