(1)
Kabzińska, I. Dialog Polsko-Rosyjski. Obszary współdziałania, Nadzieje I Ograniczenia. EP 2011, 55, 71-96.