(1)
Halemba, A.; Dębińska, M.; Mroczkowska, J.; Smyrski, Łukasz. Wstęp. Antropologia więcej-Niż-Ludzka. EP 2022, 66.