(1)
Kabzińska, I. Mniejszość Polska Na południowo-Wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]. EP 2013, 57, 247-249.