(1)
Jasiewicz, Z. E-Folklor W Dobie Kultury Digitalnej. Szkice I Studia, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, Ss. 164; Folklore in the Digital Age. Collected Essays, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego I Wydawnictwo Uniwersytetu Jagie. EP 2017, 61, 250-252.