(1)
DERLICKI , J. . MIĘDZY DIASPORĄ A MNIEJSZOŚCIĄ ETNICZNĄ I NARODOWĄ. KILKA UWAG NA MARGINESIE BADAŃ NIE TYLKO POLONIJNYCH. EP 2013, 57, 63-83.