(1)
Derlicki, J. NOWE PODEJŚCIA DO STARYCH TEMATÓW? LUDNOŚĆ POLSKIEGO POCHODZENIA W KRAJACH BYŁEGO ZSRR. EP 2015, 59, 31-44.