Kabzińska, I. (2016). JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA ETNOGRAFII POLSKIEJ. KONTYNUACJA POCZĄTKOWYCH ZAŁOŻEŃ – NOWE NURTY I TEMATY – PYTANIA I REFLEKSJE. Etnografia Polska, 60(1-2), 7–26. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/104