Derlicki, J. (2016). WYMIERAJĄCY JUKAGIRZY. GENY, ETNICZNOŚĆ I KULTURA W PÓŁNOCNEJ JAKUCJI. Etnografia Polska, 60(1-2), 149–164. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/111