OTTO HABECK, J. (2016). NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE. Etnografia Polska, 60(1-2), 165-189. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/112