Kabzińska, I. (2018). O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA. Etnografia Polska, 62(1-2), 5–23. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/128