Ładykowski, P. (2018). Z KIM POLACY GRANICZĄ OD ZACHODU? KLASA I KULTURA A NIEMIECKIE WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE TRZYDZIEŚCI LAT PO TRANSFORMACJI. Etnografia Polska, 62(1-2), 107–129. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/133