Kabzińska, I. (2020). Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę.”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.016