Mróz, L. (2020). MYŚLAŁA UNIWERSYTETEM. WSPOMNIENIE O PROFESOR ZOFII SOKOLEWICZ (1932–2020). Etnografia Polska, 64(1-2). Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/2469