Kabzińska, I. (2020). TAK WIELE POZOSTAŁO. PROF. DR HAB. WANDA PAPROCKA (5 czerwca 1931 – 23 sierpnia 2020). Etnografia Polska, 64(1-2). Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/2471