Kwaśniewska, A. (2021). Dobór przestrzenny, religijny oraz narodowościowy małżeństw i tożsamość Kaszubów w kontekście choroby genetycznej. Etnografia Polska, 65(1-2). https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2738