Jasiewicz, Z. (2021). Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Universitas, Kraków 2020, ss. 265, ilustracje. Etnografia Polska, 65(1-2), 191-193. https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2867