Kabzińska, I. (2021). Helena Giebień, Larysa Leszczenko (red.), Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 346, ilustracje. Etnografia Polska, 65(1-2), 181–183. https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2870