Kabzińska, I. (2011). Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia . Etnografia Polska, 55(1-2), 71–96. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/3251