Jasiewicz, Z. (2017). E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 164; Folklore in the Digital Age. Collected Essays, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagie. Etnografia Polska, 61(1-2), 250–252. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/503