DERLICKI , J. . (2013). MIĘDZY DIASPORĄ A MNIEJSZOŚCIĄ ETNICZNĄ I NARODOWĄ. KILKA UWAG NA MARGINESIE BADAŃ NIE TYLKO POLONIJNYCH. Etnografia Polska, 57(1-2), 63–83. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/51