Rydlewski, M. (2013). WSZECHOBECNE UPOKARZANIE. (NA MARGINESIE ARTYKUŁU ANDRZEJA SZAHAJA POD TYTUŁEM „KULTURA UPOKARZANIA"). Etnografia Polska, 57(1-2), 171–190. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/62