Derlicki, J. (2015). NOWE PODEJŚCIA DO STARYCH TEMATÓW? LUDNOŚĆ POLSKIEGO POCHODZENIA W KRAJACH BYŁEGO ZSRR. Etnografia Polska, 59(1-2), 31–44. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/91