OTTO HABECK, J. NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE. Etnografia Polska, v. 60, n. 1-2, p. 165-189, 31 grudz. 2016.