KABZIŃSKA, I. Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę...”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów. Etnografia Polska, v. 64, n. 1-2, 30 lis. 2020.