OTTO HABECK, Joachim. 2016. „NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE”. Etnografia Polska 60 (1-2), 165-89. https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/112.