Kabzińska, Iwona. 2018. „O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA”. Etnografia Polska 62 (1-2):5-23. https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/128.