Kabzińska, Iwona. 2013. „Mniejszość Polska Na południowo-Wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]”. Etnografia Polska 57 (1-2):247-49. https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/485.