Derlicki, Jarosław. 2015. „NOWE PODEJŚCIA DO STARYCH TEMATÓW? LUDNOŚĆ POLSKIEGO POCHODZENIA W KRAJACH BYŁEGO ZSRR”. Etnografia Polska 59 (1-2):31-44. https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/91.