OTTO HABECK, J. (2016) „NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE”, Etnografia Polska, 60(1-2), s. 165-189. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/112 (Udostępniono: 19styczeń2022).