Kabzińska, I. (2018) „O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA”, Etnografia Polska, 62(1-2), s. 5–23. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/128 (Udostępniono: 27 marzec 2023).