Kabzińska, I. (2020) „O KRAJOBRAZIE/PEJZAŻU DŹWIĘKOWYM I RELACJI NATURA–KULTURA”, Etnografia Polska, 64(1-2). doi: 10.23858/EP64.2020.001.