Kabzińska, I. (2020) „Grażyna Legutko, «Wyrosłam na Rosjankę. »: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów”, Etnografia Polska, 64(1-2). doi: 10.23858/EP64.2020.016.