Kabzińska, I. (2013) „Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]”, Etnografia Polska, 57(1-2), s. 247–249. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/485 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).