[1]
I. Kabzińska, „JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA ETNOGRAFII POLSKIEJ. KONTYNUACJA POCZĄTKOWYCH ZAŁOŻEŃ – NOWE NURTY I TEMATY – PYTANIA I REFLEKSJE”, EP, t. 60, nr 1-2, s. 7–26, grudz. 2016.