[1]
J. Derlicki, „WYMIERAJĄCY JUKAGIRZY. GENY, ETNICZNOŚĆ I KULTURA W PÓŁNOCNEJ JAKUCJI”, EP, t. 60, nr 1-2, s. 149–164, grudz. 2016.