[1]
J. OTTO HABECK, „NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE”, EP, t. 60, nr 1-2, s. 165-189, grudz. 2016.