[1]
I. Kabzińska, „O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA”, EP, t. 62, nr 1-2, s. 5–23, grudz. 2018.