[1]
I. Kabzińska, „Grażyna Legutko, «Wyrosłam na Rosjankę...»: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów”, EP, t. 64, nr 1-2, lis. 2020.