[1]
Z. Jasiewicz, „Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Universitas, Kraków 2020, ss. 265, ilustracje.”, EP, t. 65, nr 1-2, s. 191-193, grudz. 2021.