[1]
I. Kabzińska, „Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]”, EP, t. 57, nr 1-2, s. 247–249, sty. 2013.