[1]
J. Derlicki, „NOWE PODEJŚCIA DO STARYCH TEMATÓW? LUDNOŚĆ POLSKIEGO POCHODZENIA W KRAJACH BYŁEGO ZSRR”, EP, t. 59, nr 1-2, s. 31–44, grudz. 2015.