Kabzińska, I. „O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA”. Etnografia Polska, t. 62, nr 1-2, grudzień 2018, s. 5-23, https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/128.