Kabzińska, I. „Dialog Polsko-Rosyjski. Obszary współdziałania, Nadzieje I Ograniczenia”. Etnografia Polska, t. 55, nr 1-2, listopad 2011, s. 71-96, https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/3251.