Kabzińska, I. „Mniejszość Polska Na południowo-Wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]”. Etnografia Polska, t. 57, nr 1-2, styczeń 2013, s. 247-9, https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/485.