Return to Article Details (Review) Pavel Drnovský, Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie, Hradec Králové 2018, pp. 344 Download Download PDF