[1]
Strzyż, P. 2019. A few reflections on the book P. Žákovský, Z. Schenk, Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov, Brno 2017, pp. 175. Fasciculi Archaeologiae Historicae. 32, (Dec. 2019), 242–244. DOI:https://doi.org/10.23858/FAH32.2019.017.